درباره ما

برای استفاده از خدمات، دریافت نوبت و ویزیت آنلاین در eVisit24 ثبت نام کنید و از این خدمات استفاده کنید. همچنین پزشکانی که مایل به همکاری بـا eVisit24 هستند هم می توانند با عضویت در سایت به ارائه خدمات به بیماران بپردازند.